Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

W związku z wejściem w życie zmian w prawie od dnia 17 września 2022 r. WORD nie prowadzi szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (umożliwiających redukcję 6 pkt karnych).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2021, poz. 2328

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego – Dz.U. 2022, poz. 1951 (link do Rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw)