Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa
w art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r. poz. 1212 i 1997, z późn. zm.), zwany „kursem reedukacyjnym”, jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników

 

Dzień kursu Liczba godzin Forma zajęć Zagadnienia
I 8 Wykład Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu.
Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.
II 8 Wykład Wykład dotyczący odpowiedzialności.Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Organizacja kursu:

 • Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych zajęć (2 dni).
 • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, co gwarantuje wysoki poziom szkolenia.
 • WORD Szczecin zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników

Warunki uczestniczenia w kursie:

 • Informacja o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego wydana przez Starostę
 • Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w kursie reedukacyjnym
 • Wniesiona opłata za kurs na konto WORD Szczecin.

Opłaty:

 • Koszt szkolenia wynosi: 500 zł brutto
 • Forma płatności gotówka lub wpłata na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas 21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: imię i nazwisko – kurs reedukacyjny
 • Opłatę za kurs należy wnieść na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem zajęć
 • Rezygnacja z kursu na dwa dni przed ustalonym terminem kursu, bądź w trakcie jego trwania, nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 622, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2242)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2022 r. poz.1505)