Szkolenie dla rowerzystów

Szkolenie skierowane dla osób powyżej 18 roku życia, poruszających się rowerem w ruchu drogowym. Ma ono na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z rowerowego środka transportu.


Program szkolenia:

Program spotkania podzielony został na część teoretyczną oraz część praktyczną.
W ramach organizowanego szkolenia zostaną omówione ogólne zasady obowiązujące w ruchu drogowym, zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzone po 19 stycznia 2013 r. dotyczące rowerzystów oraz przepisy dotyczące ruchu rowerów. Mając na względzie bezpieczeństwo rowerzystów uczestniczących w ruchu drogowym, podczas zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagrożenia dla rowerzystów na drodze oraz przyczyny i skutki wypadków z ich udziałem.
Druga część szkolenia, czyli zajęcia praktyczne organizowane na placu manewrowym WORD w Szczecinie, mają na celu zapoznanie uczestników zajęć z praktycznymi umiejętnościami, wykorzystywanymi podczas jazdy rowerem. Jazda w miasteczku ruchu drogowego, po przygotowanym torze sprawnościowym oraz w okularach Alkogogle daje kursantom możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności poruszania się rowerem.


Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie jednodniowym i trwają 5 godzin lekcyjnych.


Miejsce szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza 10B w Szczecinie.


Cena szkolenia: 50 zł brutto


Warunki kwalifikacji:

  • Wypełniona karta zgłoszenia na kurs
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Opłata za szkolenie na konto WORD Szczecin nr: BNP Paribas  21 2030 0045 1110 0000 0055 6410 – tytułem: szkolenie dla rowerzystów – imię i nazwisko

Zapisy na szkolenie
Wymagane do zapisu na szkolenie dokumenty można dostarczyć

  • za pośrednictwem poczty e-mailowej na adres: szkolenie@word.szczecin.pl
  • tel. 91 50 66 826 lub 784 380 92

Po przesłaniu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie
potwierdzenia zapisu oraz wolnego miejsca w danym terminie